ГОЛОВНА

Проблемна методична тема ММО вчителів математики на 2018-2019 н.р.:

«Впровадження  педагогічних технологій на уроках математики, спрямованих на соціалізацію особистості громадянського суспільства».

ІV етап роботи над обласною науково-методичною проблемою – коригуючий.

Діяльність ММО забезпечується сукупністю діючих нормативно-правових та програмно-методичних документів, які регламентують роботу ММО за всіма напрямками його діяльності і які  постійно оновлюються.

Пріоритетні напрямки роботи міського ММО вчителів математики:

1.     Постійне підвищувати професійний рівень вчителів:
·         участь у вебінарах on line (формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету)
·         проходження курсів підвищення кваліфікації,
·         планових атестації,
·         робота над власною методичною проблемою тощо.
2.                Впроваджувати нові освітні стандарти у викладання математики в школі в рамках зміни в стратегії викладання окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
3.                Постійна працювати над розширенням  єдиного інформаційного простору для вчителів ММО (хмарні технології, документи загального доступу).
4.                Створення умов для впровадження інклюзивної освіти та дистанційного навчання:
·         електронна пошта;
·         хмарні технології (документи загального доступу);
·         блоги вчителів;
·         сайти вчителів;
5.                   Використання Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі:
·         Інтернет-уроки онлайн;
·         відео-уроки;
·         відео-експерименти,
·         пошукова робота в Інтернеті тощо.

6.                В рамках роботи з обдарованими учнями та взаємодії з вчителями інших навчальних дисциплін проводити роботу для здійснення проектної діяльності вчителів та учнів.
7.                У тісному співробітництві з міським центром науково-технічної творчості  готувати учнів для участі в Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру».
8.                В рамках роботи з обдарованими учнями регулярно, з урахуванням об’єктивних умов та згідно встановлених правил здійснюється підготовка та проведення І та ІІ турів олімпіад з математики.
9.                 Постійно здійснювати обмін досвідом вчителів у формі:
·         публікацій,
·         виступів на ММО,
·         майстер-класів,
·         круглих столів,
·         обмінів досвідом через єдиний інформаційний простір,
·         відкритих уроків,
·         методичної допомоги недостатньо досвідченим вчителям математики,

·         проведення засідання ММО.


Завдання на 2017-2018 н.р.
З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів Укра­їни в галузі освіти, проголошених Президентом України нових соціальних ініціатив «Діти – майбутнє України», ство­рення умов для забезпечення якісної освіти, удоско­налення культур­них і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних праців­ників у суспільстві визначе­но наступні завдання щодо діяльності у 2017/2018 навчальному році:
-          забезпечення якісних освітніх послуг з метою гарантування очікувань та потреб дітей, батьків, суспільства (якість освіти);
-          запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним  тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим  концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства;
-          підвищення статусу та якості шкільної природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладів;
-          підвищення професійної майстерності керівних та педагогічних кадрів (курсова перепідготовка, участь у професійних конкурсах, обмін досвідом роботи на шпальтах всеукраїнських видань);
-          забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу за новими Державними стандартами й навчальними програмами для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
-          забезпечення принципу наступності між усіма освітніми ланками;
-          забезпечення якісної підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, порівняння його результатів з підсумками державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
-          забезпечення подальшої комп‘ютеризації навчальних закладів;
-          поповнення навчально-методичного оснащення та зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів математики.

Методична рада:   1. Колосова В.П., вчитель СЗОШ №9,
                                                  2. Постнікова Т.В., вчитель СШ№11,
                                                  3. МіщенкоН.В. , вчитель «НВК-Ліцей №10»,
                                                  4. Воронова Л.Г., вчитель СШ№1,
                                                  5. Лінник А.В, вчитель СШ№11,
                                                  6. Костюченко В.А., вчитель СШ№2
                                                  7. Нежувака О.А., вчитель СЗОШ №9

      Творча  лабораторія: 1. Бабкіна С.М., методист управління освіти
                                           2. Лучкова А.С., учитель ЗОШ № 5
                                           3.Дудненко Л.Г., учитель гуманітарної гімназії
                                           4. Губенко О.В., учитель ЗОШ № 3
                                           5. Ілляшенко С.М., учитель ЗОШ № 11
Обласна науково-методична проблема:

«Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».Проблемна методична тема ММО вчителів математики на 2017-2018 н.р.:

«Впровадження соціально-компетентної особистості засобами інноваційних технологій на уроках математики».


ІІІ етап роботи над обласною науково-методичною проблемою – практичний.


Пріоритетні напрямки роботи міського ММО вчителів математики:

- застосування комп'ютерних технологій в навчальному процесі;
- підвищення ефективності уроку;
- застосування інноваційних технологій;
- удосконалення форм і методів роботи вчителів;
- розв'язування проблем творчої, конкурентно-спроможної   особистості учнів шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій.


Мета діяльності:
Сприяти розробці освітнього простору, в якому особистість буде усвідомлювати свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набуватиме досвіду взаємодії з соціумом.
« Життя прикрашають дві речі: 
можливість вивчати математику й можливість викладати її»
С.Пуассон

Науково-методична  проблема ММО вчителів математики:
 «Запровадження інноваційних педагогічних технологій, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти »

Завдання на новий навчальний рік
- забезпечувати якісні освітні послуги з метою гарантування очікувань та потреб дітей, батьків, суспільства (якість освіти);
-  підвищувати статус та якість шкільної природничо-математичної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах;
- підвищувати професійну майстерність керівних та педагогічних кадрів (курсова перепідготовка, участь у професійних конкурсах, обмін досвідом роботи на шпальтах всеукраїнських видань);
-   забезпечувати науково-методичний супровід освітнього процесу за новими Державними стандартами й навчальними програмами для 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
-  створити міську колекцію цифрових ресурсів для ефективної  реалізації нових навчальних програм для 6-х класів;
-      забезпечувати принцип наступності між усіма освітніми ланками;
- забезпечувати якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, порівняти його результати з підсумками державної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів;
-   забезпечувати подальшу комп‘ютеризацію навчальних закладів; 

                           поповнювати навчально-методичне оснащення та зміцнювати матеріально-технічну базу кабінетів математики.

Немає коментарів:

Дописати коментар